Framleis redusert nettleige frå 1.4.2022

Straumen Nett vil halde fram med redusert nettleige for hushaldskundar og lita næring frå 1. april 2022.

Årsaka er låge kraftprisar som gir lågare kostnadar til nettap, og reduserte overføringskostnadar fordi Statnett har redusert forbrukstariffen til null.

Nettleiga for stor næring vert redusert frå same dato.

Den ordinære satsen for forbruksavgift til Staten aukar med 8,13 øre inkl. mva frå 1. april 2022 (atterhald om justeringar).