Straumstøtteordninga vil i desember også gjelde for oss i Møre og Romsdal. Sjå vedlagt lenke under for meir informasjon.

Prisområdet vårt, NO3 (Trondheim) har hatt ein gjennomsnittleg spotpris på 181,53 øre/kWh utan mva.

Straumstøtta som vert trekt i frå på nettleiga er på 125,47 øre/kWh inkl. mva. For dei aller fleste betyr det at dei får eit beløp til gode. Utbetaling av straumstøtta skjer i veke 4.

På Min side kan du foreta ei prøveavrekning for å sjå kva straumstøtta utgjer for deg og om du får til gode på neste avrekning. Prøveavrekninga finn du under overskrifta faktura.

Har du ikkje ein brukar så kan du trykke av for registrer ny brukar. Du kan få tilsendt kundenummer og PIN ved å trykke av for gløymt kundenummer og/eller PIN.

Den 1. i kvar månad presenterer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) den gjennomsnittlege områdeprisen og støttesatsar for dei ulike prisområda i Norge for førre månad. Straumstøtte: Her er støttesatsane for desember - NVE

Kompensasjonsordninga starta 1. desember 2021 og varer så lenge regjeringa bestemmer. Ordninga går ut på at hushaldskundar kan få delar av straumkostnaden dekka gjennom reduksjon på nettleigefakturaen.

Hushaldskundar vert automatisk kompenserte, når prisane stig over grensa som regjeringa har satt på 70 øre/kWh utan mva.