Personopplysningar


Personvern og bruk av informasjon. Vi ser på personleg informasjon som namn, adresse, e-post og telefon nr. som konfidensielt. I samsvar med dette vert all informasjon du som kunde oppgir, lagra på ein sikker stad, og vil berre verte brukt til å kunne betene deg som kunde betre. Eksempel på dette er å sende ut viktig informasjon som direkte gjeld eit anlegg eller abonnement, som generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om ein kopi av dine personlege opplysningar og få dei korrigert eller fjerna frå databasen vår.