Fakturering og betaling

Straumen Nett er eigar av straumnettet i Sykkylven. Alle som bur i Sykkylven og som er tilknytt straumnettet betaler nettleige og statlege avgifter til Straumen Nett. 

Kraftprisen vert fakturert direkte frå kraftleverandøren din.

Rutine for fakturering:

  • Årsforbruk over 100.000 kWh vert fakturert månadleg.
  • Årsforbruk mellom 0 - 100.000 kWh vert fakturert kvar andre månad.

Nettleiga vert fakturert etterskotsvis.

Betaling:

Dersom du treng ein betalingsavtale må du ta kontakt med oss før forfall. Svea Finans AS står for oppfølging av innbetalingar etter forfall. Purregebyr og morarenter ved for sein betaling er etter gjeldande satsar. For anlegg som vert oppsøkt for stenging, stengt og opna etter ønskje frå kunde kjem eit tillegg etter gjeldande satsar.

Faktura kan du få tilsendt på følgjande måte:

  • eFaktura
  • Faktura pr. e-post
  • Giro pr. post
  • EHF (bedrifter)

Gjennomfakturering

Målaravlesing