Flyttemelding

Dersom du skal flytte, bestille eller avslutte eit abonnement tek du kontakt med kraftleverandøren din. Dette gjeld også om du skal oppdatere kontaktinformasjon.

Har du ikkje kraftleverandør finn du ei oversikt over aktørane på www.strompris.no.

Som nettselskap har vi plikt til å levere straum til våre nettkundar som ikkje har avtale med kraftleverandør. Denne ordninga kallast leveringsplikt. Leveringspliktig kraft er dyrt og er meint som ei midlertidig løysing. Ønskjer du meir informasjon og eventuelt bestilling av abonnement med leveringsplikt trykk her.