Nettleige private

Nettleige for privatkundar og fritidsbustadar med årsforbruk under 100 000 kWh frå 1. juli 2022:

Kapasitetsleddkr/mnd
Mindre enn 5 kW250
Frå 5 kW og opp til 10 kW288
Frå 10 kW og opp til 15 kW325
Frå 15 kW og opp til 20 kW363
Frå 20 kW og opp til 25 kW400
Frå 25 kW og meir438

Kapasitetsleddet har trinn med ulike intervall og vert satt ut frå snittet av dei 3 timane med høgast forbruk førre månad (på tre ulike dagar). 

 Energiledd (øre/kWh)EnergileddForbruksavgiftENOVA avgiftSum energiledd
Dag kl. 06-2212,519,261,2533,01
Natt kl. 22–0612,519,261,2533,01

Alle prisar er inkl. mva. Vi tek atterhald om justeringar av statlege avgifter.


Nettleigeprisar private frå 1.4.22 til 1.7.22
TariffVilkårEnergiledd ekskl. avgiftForbruksavgiftEnergifondetSum energiledd
NH4NEnergiledd øre pr. kWh7,519,261,2528,01

I tillegg kjem eit fastbeløp på kr. 3.368 pr. år. Har du elektronisk faktura (eFaktura, epostfaktura) gir vi kr. 125 i rabatt pr. år på fastbeløpet, dvs. kr. 3.243 pr. år. Prisane er inkl. meirverdiavgift.

Offentlege avgifter som vert innkrevd i lag med nettleiga

Standard vilkår for nettleige og tilknyting for privatkundar

Kompensasjon ved langvarige straumbrot