Nettleige private

Nettleiga er delt inn i eit fast beløp og eit energiledd pr. kWh.

Nettleige private
TariffVilkårEnergiledd ekskl. avgiftForbruksavgiftEnergifondetSum energiledd
NH4NEnergiledd øre pr. kWh2020,861,2542,11

I tilleg kjem eit fastbeløp på kr. 3.368 pr. år.

Har du elektronisk faktura (eFaktura, epostfaktura) gir vi kr. 125 i rabatt pr. år på fastbeløpet, dvs. kr. 3.243 pr. år.

Prisane er inkl. meirverdiavgift.

Nettleige frå 1. januar 2021 til 1. mars 2021

Offentlege avgifter som vert innkrevd i lag med nettleiga

Standard vilkår for nettleige og tilknyting for privatkundar

Kompensasjon ved langvarige straumbrot