Nettleigevilkår privat

Ved å knyte seg til straumnettet og starte uttak av straum i vårt nett har ein godtatt vilkåra for nettleige.

Standard vilkår for nettleige og tilknyting for privatkundar