Offentlege avgifter som vert innkrevd i lag med nettleiga

Straumen Nett er pålagt å krevje inn forbruksavgift og enovaavgift for Staten. Avgiftene er inkluder i nettariffen og vert fakturert saman med nettleiga.

Satsar for forbruksavgift:

  • Ordinær sats: 16,69 øre pr kWh (20,86 øre/kWh inkl. mva)
  • Redusert sats: 0,546 øre pr kWh
Meir informasjon om satsar og reglar for forbruksavgifta finn du på Skatteetaten si heimeside.

Satsar for enovaavgift:

  • Hushaldning og fritidsbustadar: 1 øre pr kWh (1,25 øre/kWh inkl. mva)
  • Andre sluttbrukarar: 800 kr. pr år pr målepunkt