Offentlege avgifter som vert innkrevd i lag med nettleiga

Straumen Nett er pålagt å krevje inn forbruksavgift og enovaavgift for Staten. Avgiftene er inkluder i nettariffen og vert fakturert saman med nettleiga.

Satsar for forbruksavgift 2024:

 • Ordinær sats perioden 01.01.2024 – 31.03.2024: 9,51 øre pr kWh (11,89 øre/kWh inkl. mva)
 • Ordinær sats frå 01.04.2024: 16,44 øre pr kWh (20,55 øre/kWh inkl. mva)
 • Redusert sats: 0,58 øre pr kWh

Satsar for forbruksavgift 2023:

 • Ordinær sats perioden 01.01.2023 – 31.03.2023: 9,16 øre pr kWh (11,45 øre/kWh inkl. mva)
 • Ordinær sats frå 01.04.2023: 15,84 øre pr kWh (19,8 øre/kWh inkl. mva)
 • Redusert sats: 0,546 øre pr kWh

Satsar for forbruksavgift 2022:

 • Ordinær sats perioden 01.01.2022 – 31.03.2022: 8,91øre pr kWh (11,14 øre/kWh inkl. mva)
 • Ordinær sats frå 01.04.2022: 15,41 øre pr kWh (19,26 øre/kWh inkl. mva)
 • Redusert sats: 0,546 øre pr kWh

Meir informasjon om satsar og reglar for forbruksavgifta finn du på Skatteetaten si heimeside.


Satsar for enovaavgift:

 • Hushaldning og fritidsbustader: 1 øre pr kWh (1,25 øre/kWh inkl. mva)
 • Andre sluttbrukarar: 800 kr. pr år pr målepunkt