Byggestraum

Byggestraum er ei mellombels løysing for uttak av straum som mellom anna vert nytta ved utbygging. Det er ei mellombels løysing om skal fjernast når permanent installasjon er på plass. Hugs å bestille nedtaking på same skjema når byggestraumen skal fjernast.