Skogrydding

Straumen Nett utfører jamnleg skogrydding langs linjenettet for å hindre straumbrot og for å ivareta tryggleiken til dei som kjem i nærleiken av linja.

SykkylvenEnergi_OE8A1093_fotoKristinStøylen_1920.jpg

Vi kan hjelpe med å fjerne skog/tre som er nær straumlinjer.